פדטסלים חדשים- הנחיות שימוש

לכבוד

זכיינים ועוגני מרינה ת"א

  שלום רב,

 

כל הפדסטלים החדשים הותקנו.

 

החל מיום ראשון ה- 13/8/2023 הנכם מתבקשים:

 

1.      להגיע פיזית למשרד המרינה עם כרטיס טעינת חשמל/מים הישן ולהחליפו בכרטיס חדש (רצוי לתאם טלפונית).

2.      בעת ההגעה למשרד נא למסור מספר פדסטל ומספר שקע אליו אתם מחוברים היום (של הפדסטל האפור).

3.      כנגד הכרטיס הישן ימסר כרטיס חדש ללא עלות.

4.      כרטיס ישן שיימסר יזוכה כספית במספר הפעימות שבו + פעימות שנקראו במונה הפדסטל הישן ויזוכה בעת טעינת הכרטיס החדש בקיזוז שימוש חשמל בפדסטל החדש ע"פ הצריכה במונה.

5.      למי שכרטיסו הישן אבד ו/או לא בנמצא- עלות כרטיס 50 ₪ כולל מע"מ, עלות כרטיס שני בגין שבר ו/או אובדן ו/או אחר 100 ₪.

6.      הכרטיס החדש נושא "מספר זיהוי"/קוד גישה  פנימי  והוא יוטען ע"י משרד המרינה בכסף (ולא בפעימות).

7.      האפליקציה לחיוב כספי (סליקת כרטיסי אשראי) עדין איננה פעילה עד להודעה חדשה,  ולכן טעינת הכרטיס והחיוב הכספי יתבצע ע"י משרד המרינה, כפי שהיה עד כה.

8.      לאחר ביצוע שלב 1 לעיל, ניתן יהיה להטעין את הכרטיס החדש בשעות המשרד, באמצעות בקשה במייל או בטלפון (אין צורך בהגעה פיזית למשרד).

9.      נכון להיום, האפליקציה עצמאית ופעילה להפעלת מים וחשמל בפדסטל לאחר שהכרטיס הוטען כספית ע"י משרד המרינה כאמור בסעיפים 6+7 לעיל.

10.  במידה של אובדן ו/או שבר כרטיס חדש ניתן יהיה לבטל את השימוש בו במידה ונמצא ע"י אחר.

11. נוהל הפעלת חשמל/מים בפדסטל עם כרטיס מוטען כספית יינתן מודפס לאחר הגעה פיזית למשרד המרינה וביצוע השלבים שלעיל, הנוהל מצורף גם למייל זה.

12.  החיוב יתבצע מול כרטיס אשראי שבמערכת, כפי שבוצע עד כה.

13.  האפליקציה בפדסטל מאפשרת, כיום:

13.1   להפעיל עצמאית חשמל/מים לאחר שהכרטיס נטען ע"י משרד המרינה, דהיינו יש לכם כרטיס פיזי או קוד גישה עם יתרת כסף בכרטיס

           13.2   לעקוב אחרי צריכת חשמל/מים בפועל.

           13.3   וידוא יתרת כסף בחשבון.

           13.4   קבלת הודעות/מידע כגון יתרה כספית בכרטיס בטרם תסתיים וכיוצ"ב.

 

יום שלישי ה- 15/8/2023 לא אהיה במשרד ולכן נא לא להגיע.

 

אנו מטמיעים מערכת חדשה לכם ולנו, אנא גלו סבלנות.

פדטסלים חדשים- הנחיות שימוש

טפסים וחוזים
בודק...