רענון נהלים – חובת דיווח על ריקון Holding Tank והפלגה בעת פעילות מחפר

1.שימוש וריקון מיכל Holding Tank :

כידוע לכם, חוזה העגינה מחייב שימוש במיכל אגירה,  Holding Tank, כל זמן עגינת כלי השייט במרינה.

החל מחודש ינואר 2020 התבקשתם לדווח למשרד המרינה על ריקון מתקן ה- Holding Tank  ושימוש בו כנדרש.

אי דיווח הינה הפרת חוזה וכלי-שייט שלא יעמוד בהנחיה זו לא יוכל לעגון במרינה תל-אביב.

2. עבודות מחפר ויצירת קשר בתדר 10 בשגרת היומיום:

בפתח מרינה ת"א פועל מחפר באופן יומיומי כדי להעמיק את נתיבי השייט לרווחת כלל המפליגים.

הנכם מתבקשים, באופן שגרתי!! בעת הפלגה, יציאה/כניסה למרינה ת"א,  להקים קשר בתדר עבודה 10 בזמן אמת ולקבל ממפעיל המחפר אישור מעבר.

במידה ומפעיל המחפר אינו עונה אזי לפנות בקשר/טלפון למשרד מרינה ת"א.

לאחרונה היו מספר מקרים עם נזקים למחפר ולכלי-שיט בגלל אי תיאום יציאה/כניסה סמוך לביצוען בפועל, אנא תשומת לבכם למניעת נזקים והוצאות מיותרות.

דוח פינוי שנתי של מיכל אגירה Holding Tank

טפסים וחוזים
בודק...