רענון נהלים בנושא ריקון מיכל האגירה

זכיינים ועוגני מרינה ת"א

שלום רב,

להלן רענון נהלים בנושא ריקון מיכל האגירה.

כידוע לכם, ע"פ הסכם העגינה עליו אתם חתומים, סעיף 8.4, הנכם מחוייבים בשימוש במיכל אגירה Holding Tank, בזמן שכלי השייט עוגן במרינה

וניתן לרוקנו בים ו/או בתיאום מראש במשאבה הקיימת במרינה ת"א.

להזכירכם,- חל איסור מוחלט על הוצאת שפכים במי המרינה.

בבוקר שבת ה- 24/6/2023 הוסרט כלי-שייט ש"בטעות" רוקן את מיכל אגירה למי המרינה,- הטיפול הועבר למשרד הגנת הסביבה.

זוהי הפרה בוטה של הסכם העגינה וכלי-שייט שלא יעמוד בהנחיה זו לא יוכל לעגון במרינה תל-אביב.

טפסים וחוזים
בודק...