צו אלוף שטחים סגורים 18/23 (כ) ו19/23 (ז)

מצ״ב צו הודעה על שטח סגור 18/23 (כ) המתייחס לזירה הדרומית וצו הודעה 19/23 (ז) המתייחס לזירה הצפונית.

לצפייה בקבצי הצו:

שטח סגור 19.23ז

שטח סגור 18.23כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טפסים וחוזים
בודק...