צווי סגירת שטח בים, צו הודעה 18/23 (ז) מתייחס לזירה הדרומית וצו הודעה 19/23 (ג) המתייחס לזירה הצפונית.

טפסים וחוזים
בודק...