תקינות כלי-השייט

תקינות כלי-השייט בשגרה ובמזג אווויר סוער,

חברי מרינה תל-אביב והזכיינים, שלום רב,חורף 2021-2022 בפתח והנכם מתבקשים לפעול על מנת להבטיח את תקינות כלי-השייט שבבעלותכם בשגרה בכלל ובזמן מזג-אויר סוער בפרט.

יש לשים דגש על:

 

קשירת כלי-השייט ומרווח בטחון מהרציף (להרחיק !! כלי שייט מהרציפים).

יש להעלות את כבש הסירה (= הגנגוויי) על הסירה בכדי שהרציף והפדסטלים והגנגווי עצמו לא יפגעו.

תקינות חבלים- באחריות בעלי כלי השייט לתקינות החבלים מהרציף אל כלי השייט, מומלץ להחליף לפני החורף.

בעלי כלי-שייט העוגנים ברציף המערבי מתבקשים להרים חבל חורף בסמוך לתחילת הסערה (על-מנת לא לחסום את נתיב השייט בטרם-עת)

ולשחררו בגמר המערכת הסוערת על מנת לאפשר הפלגה מהמרינה

קיפול מפרשים

קשירת 6 פנדרים לפחות (3 מכל צד)

קשירת ציוד

לוודא שכבל החשמל במצב כשיר, מסודר, מאובטח אינו מתוח ואינו מועד לקריעה !!

בעלי כלי-שייט המאוחסנים ביבשה, מתבקשים לוודא את יציבות תנוחת הכלי ובמידת הצורך אף לקשרו.

בעת סערה הנכם מתבקשים להגיע !!! למרינה פיזית ולדאוג לתקינות כלי-השייט שברשותכם.

לידיעה,

המרינה תפרסם התראות מזג אויר במיילים ובלוח המודעות האלקטרוני הסמוך למשרד,- חובתכם להתעדכן באתרי מזג אויר ומול משרד המרינה.

בכל סערה ו/או מזג אויר חריג, ימצא במרינה תורן על תדר 10.

כל חבל או פנדר שהנהלת המרינה תאלץ להוסיף לכלי-שייט כלשהו, יחייב את בעליו בעלותו המלאה בתוספת עבודה.

 

בברכת חורף גשום,

ים שקט וללא סערות

טפסים וחוזים
בודק...