חורף 2022-2023 בפתח

לכבוד

עוגני מרינה תל-אביב והזכיינים

שלום רב,

חורף 2022-2023 בפתח.

הנכם מתבקשים לפעול על מנת להבטיח את תקינות כלי-השייט, מבנה המשרדים והציוד הנילווה, אשר בבעלותכם ו/או אתם שוכרים, בשגרה בכלל ובזמן מזג-אויר סוער בפרט.

יש לשים דגש על:

  • קשירת כלי-השייט ומרווח בטחון מהרציף (להרחיק !! כלי שייט מהרציפים).
    יש להעלות את כבש הסירה (= הגנגוויי) על הסירה בכדי שהרציף והפדסטלים והגנגווי עצמו לא יפגעו.
  • תקינות חבלים- באחריות בעלי כלי השייט לתקינות החבלים מהרציף אל כלי השייט, מומלץ להחליף לפני החורף.
  • בעלי כלי-שייט העוגנים ברציף המערבי מתבקשים להרים חבל חורף בסמוך לתחילת הסערה (על-מנת לא לחסום את נתיב השייט בטרם-עת)
  • ולשחררו בגמר המערכת הסוערת על מנת לאפשר הפלגה מהמרינה
  • קיפול מפרשים
  • קשירת 6 פנדרים לפחות (3 מכל צד)
  • קשירת ציוד
  • לוודא שכבל החשמל במצב כשיר, מסודר, מאובטח אינו מתוח  ואינו מועד לקריעה !!

בעלי כלי-שייט המאוחסנים ביבשה, מתבקשים לוודא את יציבות תנוחת הכלי ובמידת הצורך אף לקשרו.

בעת סערה הנכם מתבקשים להגיע !!!  למרינה פיזית ולדאוג לתקינות כלי-השייט שברשותכם.

לידיעה,

המרינה תפרסם התראות מזג אויר במיילים ובלוח המודעות האלקטרוני הסמוך למשרד,- חובתכם להתעדכן באתרי מזג אויר ומול משרד המרינה.
בכל סערה ו/או מזג אויר חריג, ימצא במרינה תורן על תדר 10.
כל חבל או פנדר שהנהלת המרינה תאלץ להוסיף לכלי-שייט כלשהו, יחייב את בעליו בעלותו המלאה בתוספת עבודה.

בברכת חורף גשום,

ים שקט וללא סערות

טפסים וחוזים
בודק...