התנהלות במרינה תל אביב 29.07

לאור פניות שהגיעו אל הנהלת המרינה, הנהלת המרינה מבקשת להבהיר כמה נקודות: הנהלת המרינה קשובה לתרחישי השטח,

לבעלי כלי השייט העוגנהים בה ולאורחים ולציבור.

לכל דבר ועניין ניתן לפנות תמיד בדרכים המקובלות, מייל, טלפון, פניה ישירה למשרדי המרינה.

למכתב שפורסם לחצו כאן

טפסים וחוזים
בודק...