הערכות למזג אויר סוער בימים שישי-שני 22-25/12/2023

לכבוד

זכיינים ועוגני מרינה ת"א
שלום רב,

הנכם מתבקשים להערך למזג אויר סוער בימים שישי-שני 22-25/12/2023 של העסק/כלי-השייט.
צפויות רוחות של 30 קשר, גובה גלים 3-4 מטרים וגשם רב.
הנכם מתבקשים להגיע !!! למרינה פיזית ולדאוג לתקינות העסק וכלי-השייט שברשותכם.
נא לסגור/לנעול את כל פתחי העסק/כלי שייט כדי למנוע חדירת מי גשמים והצפה בתוך כלי-השייט ולבדוק שכל המשאבות תקינות.
למניעת נזקים והוצאות מיותרות, נא הקפידו על ההנחיות הבאות בדגש על:

קשירת כלי-השייט ומרווח בטחון מהרציף (להרחיק !! כלי שייט מהרציפים).
נא להכין את כלי השייט כולל בדיקות תקינות משאבות שיפולים
יש להעלות את כבש הסירה (= הגנגוויי) על הסירה בכדי שהרציף, הפדסטלים והגנגווי עצמו לא יפגעו
תקינות חבלים
קיפול מפרשים
קשירת 6 פנדרים לפחות (3 מכל צד)
קשירת ציוד
לוודא שכבל החשמל במצב כשיר, מסודר, מאובטח אינו מתוח ואינו מועד לקריעה !!

בעלי כלי-שייט המאוחסנים ביבשה, מתבקשים לוודא את יציבות תנוחת הכלי ובמידת הצורך אף לקשרו.

לידיעה,

במידה ויידרש, במרינה ימצא תורן סערה עם מכשיר קשר ערוץ 10. כמו כן, ניתן ליצור קשר 24/7 עם עמדת השמירה בטלפון 03-5272596.
כל חבל ו/או פנדר שהנהלת המרינה תאלץ להוסיף לכלי-שייט כלשהו, יחייב את בעליו בעלותו המלאה.
לקבלת נתונים מעודכנים מומלץ להתעדכן באתרי מזג אויר שבאתרי האינטרנט.

טפסים וחוזים
בודק...