בקורת המשרד להגנת הסביבה – פיקוח איסוף שפכים ומניעת זיהום ים

חברים שלום,

ביום רביעי ה- 19/5/2021 התקיימה בקורת פתע של המשרד להגנת הסביבה, פיקוח בנושא איסוף שפכים ומניעת זיהום-ים.

כלי-שייט מזדמן נבדק בדבר המצאות מיכל אגירה ע"פ החוק וחוזה העגינה ונמצא תקין.

מרינה ת"א נדרשה להציג מתקן לריקון השפכים מכלי-השייט ואת מכלי איסוף השמן השרוף- הבדיקה נמצאה תקינה.

אנו צפויים לבקורות תכופות נוספות אשר יבוצעו בכלי-השייט ע"י אגף הפיקוח למניעת זיהום-ים של המשרד לאיכות הסביבה.

להזכירכם, חל איסור מוחלט על הוצאת שפכים למי המרינה,  אבקשכם לוודא המצאות מיכל אגירה תקין בכלי-השייט,

שימוש בו בעת הצורך וריקון השפכים במתקן הייעודי ובתיאום מראש עם הנהלת המרינה.

תודה על שיתוף הפעולה,

טפסים וחוזים
בודק...