בין התאריכים 27/3 ועד 31/3 מתבצעות חפירות בפתח המרינה באשקלון משעה 08:00 ועד 17:00.

בין התאריכים 27/3 ועד 31/3 מתבצעות חפירות בפתח המרינה באשקלון משעה 08:00 ועד 17:00.
המחפר והצינורות יחסמו את פתח המרינה בזמן החפירה.
לצורך אפשור מעבר כלי שייט, נקבעו השעות הבאות לעצירת החפירה למשך 15 דקות.

יום ב' 28/3: 10:00, 12:00, 15:00
יום ג' 29/3: 11:00, 13:00
יום ד' 30/3: 11:00, 13:00
יום ה' 31/3: 10:30, 12:30, 15:00

יש לתכנן את המעבר בפתח המרינה בחלונות זמן אלה ולפני המעבר, לוודא בקשר בערוץ 74 עם המחפר שהמעבר בטוח ולעבור רק לאחר תיאום ואישור שלו.

לידיעה,

הנהלת מרינה אשקלון

טפסים וחוזים
בודק...