איסור הנחת מלכודות דייג/רשתות/ציוד במי המרינה

זכיינים ועוגני מרינה ת"א

 בוקר טוב,

הנכם מתבקשים שלא להציב מלכודות דגים ו/או ציוד אחר בשטח המרינה בכלל!!! הן מתחת לרציפים והן מתחת לכלי-השייט אשר בבעלותכם ו/או בבעלות שכן/אחר.

מלכודות/רשתות/ציוד/אחר מתחת למים מסכן את פעילות צוות עובדי המרינה, אחזקה, מפעיל מחפר וצולל.

הנחת ציוד כזה או דומה מתחת למים מהווה עבירה ובניגוד לחוק.

הנכם מתבקשים להקפיד שלא לבצע זאת ולפעול בהתאם לתקנות המעגנות, הנחיות הנהלת מרינה ת"א והחוק.

רצ"ב ציוד שהוצא מהמים אתמול, שלישי ה- 6/9/22, לאחר שגרם להפסקת פעולת המחפר שנועד עבורכם להעמיק את שטח המעגנה

לנוחותכם.

איסור הנחת מלכודות דייג/רשתות/ציוד במי המרינה

טפסים וחוזים
בודק...