צו הודעה על שטח סגור 20/23. 

מצ״ב צו הודעה על שטח סגור 20/23.

למען הסר ספק, השטח סגור לכל כלי שיט באשר הוא.

שימו לב, הופץ במייל קודם צו 20/23 הסוגר אותו שטח ותקף ל22 בנובמבר בין השעות 09:00 בבוקר ועד השעה 16:00 בצהריים באותו יום.

ידיעתכם.

צווי סגירת שטח בים, צו הודעה 20/23 א

צווי סגירת שטח בים, צו הודעה 20/23 ב

צווי סגירת שטח בים, צו הודעה 20/23 ג

 

 

 

טפסים וחוזים
בודק...