ביום רביעי ה- 1/11/2023 כלי-שייט העוגן במרינה נצפה וצולם מרוקן את מיכל האגירה

לכבוד

זכיינים ועוגני מרינה ת"א

שלום רב,

ביום רביעי ה- 1/11/2023 כלי-שייט העוגן במרינה נצפה וצולם מרוקן את מיכל האגירה (Holding Tank) לתוך מי המרינה.

המשרד להגנת הסביבה פתח בחקירת האירוע, ולאור הממצאים, ע"פ חוק שמירת הנקיון, נקבע קנס/ברירת משפט בסך 3,000 ₪ על זיהום הים והמעגנה.

אנו רואים אירוע זה בחומרה רבה.

בנוסף לקנס/ברירת משפט, זוהי הפרת מהותית של הסכם העגינה עליו עוגני המרינה חתומים ובנושא זה נפעל במקביל למיצוי הדין.

אנא תקיימו את ההנחיות של ריקון מיכל האגירה כנדרש ע"פ החוק והסכם העגינה ותרוקנו את השפכים בים ו/או במשאבת Holding Tank הקיימת במרינה ת"א.

אנו נמשיך להקפיד על שמירת איכות הסביבה לטובת כל המשתמשים.

בברכת סביבה נקייה, ימים שקטים וטובים,

טפסים וחוזים
בודק...